^
Sørup Kirke
topimage.jpg

Velkommen til

Sørup Kirke

Sørup Sogn er et sogn i Svendborg Provsti.

Sørup Kirkes kor og skib er opført i den romanske stilperiode, og tårn og våbenhus er senere gotik. I midten af 1800-tallet blive kirken renoveret og får bl.a. nygotiske vinduer. Den berømte Sørupsten – en runesten med kors og fantasidyr, lå ved kirkens indgang indtil 1816, og kan i dag opleves på Nationalmuseet. Sven Havsteen Mikkelsen har udført glasmosaikkerne i 1972-73 og maleriet på vestskibet, der er udformet som et triptykon, er malet af Niels Helledie i 1993.

Sorggruppe

Tilbuddet er for alle voksne, der føler et behov for at dele deres sorg med andre mennesker, der står i en lignende situation. > Læs om sorggruppe i Sørup Kirke

Kirkebladet

Kirkebladet udkommer ikke længere, men udsendes som nyhedsbrev.
> Læs senest udsendte nyhedsbrev
> Tilmeld nyhedsbrev

De ni læsninger

Søndag den 16. december kl. 15.00 synger vi julen ind i Sørup Kirke. De ni læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste, som er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der fortæller om eller varsler jesu fødsel. Teksterne læses af menigheden, og ind i mellem teksterne synger vi de traditionelle julesalmer. Sørup Kirkes kor under ledelse af organist Anne Vilain medvirker også ved gudstjenesten. Mød op til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor teksterne får lov til at stå alene uden kommentarer suppleret af julens dejlige salmer.

 

Nyt fra kirkegården 

Der er udkommet en vejledning for gravsten og monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde.
Årsagen er, at gravsten og monumenter af en vis størrelse kan vælte, hvis de ikke er funderet, opsat og sikret korrekt. Gravsten og monumenter over 60 cm. høje skal kunne tåle en belastning i form af træk/skub på 35 kg.
Besøgende på kirkegården og kirkegårdens personale skal kunne færdes sikkert på kirkegården. Kirkegårdens personale og en ekstern fagmand vil derfor gennemgå alle gravsten og monumenter i oktober måned. På de gravsten og monumenter som bliver vurderet ustabile, påklistres et mærkat med skriften ADVARSEL! Gravstenen er ustabil.
Herefter udsender kirkegårdskontoret en informationsskrivelse til de gravstedsindehavere, hvor gravsten og monumentet skal sikres. Gravstedsindehavere har det juridiske og økonomiske ansvar for at sikre, at gravsten og monumentet er funderet, opsat og sikret korrekt. Sker dette ikke, vil gravsten og monumentet blive lagt ned, så det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.
Kirkegårdskontoret anbefaler ikke specifikke metoder til sikring af gravsten og monumenter.

Spørgsmål kan rettes til kirkegårdskontoret på telefon 62 22 18 97 eller mail soerupkirkegaard@mail.dk

Vejledningen for monumentsikkerhed kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet kirkegård.

 

Sørup Kirkegård

1. juni 2015 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sørup, Ollerup, Egense og Kirkeby Sogne om fælles drift og administration af kirkegårdene, herunder også  kirketjenesten.

Formålet er at anvende personalemæssige og materielle ressourcer på den mest optimale måde, og at sikre gode, fleksible og entydige arbejdsforhold for personalet. Ligeledes at skabe en god service og kvalitet for brugere af kirkerne og kirkegårdene. Se samarbejdsaftalen. Er der spørgsmål til aftalen, kan de rettes til ledende graver Dennis Andersen på telefon +45 62 22 18 97 eller soerupkirkegaard@mail.dk

Kontakt og find vej

  • Sørup Kirke
  • Sørup Kirkevej 33
  • 5700 Svendborg
  • soerup.sogn@km.dk
  • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22
  • Kirkekontoret er åbent
  • Onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00
  • Telefontid i Sørup Kirke
  • Tirsdag til fredag kl. 10.00-14.30

Kontaktpersoner