^
Sørup Kirke
topimage.jpg

Velkommen til

Sørup Kirke

Sørup Sogn er et sogn i Svendborg Provsti.

Sørup Kirkes kor og skib er opført i den romanske stilperiode, og tårn og våbenhus er senere gotik. I midten af 1800-tallet bliver kirken renoveret og får bl.a. nygotiske vinduer. Den berømte Sørupsten – en runesten med kors og fantasidyr, lå ved kirkens indgang indtil 1816, og kan i dag opleves på Nationalmuseet. Sven Havsteen Mikkelsen har udført glasmosaikkerne i 1972-73 og maleriet på vestskibet, der er udformet som et triptykon, er malet af Niels Helledie i 1993.

Sorggruppe

Tilbuddet er for alle voksne, der føler et behov for at dele deres sorg med andre mennesker, der står i en lignende situation. > Læs om sorggruppe i Sørup Kirke

Kirkebladet

Kirkebladet udkommer ikke længere, men udsendes som nyhedsbrev.
> Læs senest udsendte nyhedsbrev
> Tilmeld nyhedsbrev

De ni læsninger

Søndag den 15. december kl. 14.00.

3. søndag i advent synger vi julen ind og holder De ni læsninger, som er en engelskinspireret gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel. Teksterne læses af menigheden, og imellem læsningerne synger vi de traditionelle julesalmer. Sørup Kirkes kor medvirker. Det er et blandet kor, som består af voksne sangere. Organist Anne Vilain leder det meget velsyngende kor.

Mød op til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor teksterne får lov til at stå alene uden kommentarer, suppleret af julens dejlige salmer.

 

Børnegudstjeneste juleaften

Den 24. december kl. 13.30.

Denne gudstjeneste henvender sig særligt til mindre børn. Vi synger tre velkendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt.

Alle er naturligvis velkomne.

 

Julens gudstjenester

Den 24. december kl. 13.30 Hanne Wieland - Børnegudstjeneste

Den 24. december kl. 14.30 Hanne Wieland

Den 24. december kl. 16.00 Hanne Wieland

Den 25. december kl. 11.30 Mette Jørgensen

Den 26. december kl. 10.00 Hanne Wieland

Den 29. december kl. 11.30 Karin Larsen

Den 31. december kl. 15.00 Hanne Wieland

 

Nyt fra kirkegården 

Grandækning

I år vil grandækningen på Sørup Kirkegård komme til at se anderledes ud, end den hidtil har gjort.

Arbejdsmiljølovgivningen siger, at kirkegårdspersonalet højest må ligge på knæ i to timer om dagen, hvilket stiller andre krav til nye grandækningsmetoder. Arbejdstilsynet er i disse år meget opmærksomme på dette, og beder derfor kirkegårdene håndhæve reglerne for at sikre de ansattes arbejdsmiljø.

Konkret betyder det, at grandækningen som udgangspunkt bliver lavet stående og både indendørs og udendørs. Vi vil bruge forskellige metoder, som kirkegårdspersonalet har været på kursus i.
De nye metoder indbefatter både plader, mursten og kokosbånd.

Vi vil bestræbe os på at vælge den bedste individuelle løsning tilpasset hvert gravsted, og det vil i de fleste tilfælde indebære en kombination af flere metoder.

De første år bliver eksperimenterende, og vi skal gøre os vores egne erfaringer, så vi med tiden kan omlægge vores måde at grandække på.

Det bliver grandækning på en helt ny måde, og vi håber, at I vil tage godt imod det nye udtryk.

Sådan gør vi

Dekorationer bliver fremstillet på plader, hvorefter de forsigtigt bliver skubbet af på gravstedet. Typisk foran gravstenen.

Dekorationer fremstilles også på cellemursten, hvorefter de bliver placeret et passende sted på gravstedet. Typisk bagved eller ved siden af gravstenen.

Granborder bliver bundet på kokosbånd og derefter lagt ud på gravstederne.

Gran bliver flettet ind i grønt plastikhavehegn, som klippes ud i skabeloner, og bliver lagt ud på gravstederne, der hvor de passer bedst. Man kommer ikke til at kunne se plastikhavehegnet.

Skulle noget ikke leve op til jeres forventninger, eller har i haft en oplevelse god som dårlig, vil vi meget gerne høre fra jer, henvend jer gerne til kirkegårdspersonalet eller kontakt Kirkegårdskontoret pr. telefon eller mail, så tager vi hånd om det.

De bedste efterårshilsner

Dennis Andersen
Ledende Graver

Sørup-Egense-Ollerup-Kirkeby-Tved Kirker og Kirkegårde
Sørup Kirkevej 33
5700 Svendborg
Tlf: 62221897
Telefontid tirsdag-fredag mellem kl. 9.00 og 10.00.
Mail: soerupkirkegaard@mail.dk

 

Sørup Kirkegård

1. juni 2015 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sørup, Ollerup, Egense og Kirkeby Sogne om fælles drift og administration af kirkegårdene, herunder også  kirketjenesten. 1. november 2018 blev Tved Sogn optaget i samarbejdet.

Formålet er at anvende personalemæssige og materielle ressourcer på den mest optimale måde, og at sikre gode, fleksible og entydige arbejdsforhold for personalet. Ligeledes at skabe en god service og kvalitet for brugere af kirkerne og kirkegårdene.

Samarbejdsaftalen kan læses ved at klikke her.

Er der spørgsmål til aftalen, kan de rettes til ledende graver Dennis Andersen på telefon +45 62 22 18 97 eller mail: soerupkirkegaard@mail.dk

Kontakt og find vej

  • Kirkekontoret er åbent
  • Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00
  • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22

Kontaktpersoner