^
Sørup Kirke
topimage.jpg

Velkommen til

Sørup Kirke

Sørup Sogn er et sogn i Svendborg Provsti.

Sørup Kirkes kor og skib er opført i den romanske stilperiode, og tårn og våbenhus er senere gotik. I midten af 1800-tallet bliver kirken renoveret og får bl.a. nygotiske vinduer. Den berømte Sørupsten – en runesten med kors og fantasidyr, lå ved kirkens indgang indtil 1816, og kan i dag opleves på Nationalmuseet. Sven Havsteen Mikkelsen har udført glasmosaikkerne i 1972-73 og maleriet på vestskibet, der er udformet som et triptykon, er malet af Niels Helledie i 1993.

Sorggruppe

Tilbuddet er for alle voksne, der føler et behov for at dele deres sorg med andre mennesker, der står i en lignende situation. > Læs om sorggruppe i Sørup Kirke

Kirkebladet

Kirkebladet udkommer ikke længere, men udsendes som nyhedsbrev.
> Læs senest udsendte nyhedsbrev
> Tilmeld nyhedsbrev

Høstgudstjeneste

Søndag den 29. september kl. 10.00
Høstgudstjenesten er en af årets festligste gudstjenester i en smukt pyntet kirke. Her kommer vi med vores tak for høst og liv og gode kår.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et let traktement. Tilmelding til frokosten senest den 23. september til Hanne Wieland på telefon: 62 21 31 33 eller mail: hawi@km.dk
Sørup Kirkes velsyngende kor medvirker ved gudstjenesten.

Alle er meget velkomne.

Der kan bestilles taxa.

 

Nyt fra kirkegården 

Der er udkommet en vejledning for gravsten og monumentsikkerhed på folkekirkens kirkegårde.
Årsagen er, at gravsten og monumenter af en vis størrelse kan vælte, hvis de ikke er funderet, opsat og sikret korrekt. Gravsten og monumenter over 60 cm. høje skal kunne tåle en belastning i form af træk/skub på 35 kg.
Besøgende på kirkegården og kirkegårdens personale skal kunne færdes sikkert på kirkegården. Kirkegårdens personale og en ekstern fagmand vil derfor gennemgå alle gravsten og monumenter i oktober måned. På de gravsten og monumenter som bliver vurderet ustabile, påklistres et mærkat med skriften ADVARSEL! Gravstenen er ustabil.
Herefter udsender kirkegårdskontoret en informationsskrivelse til de gravstedsindehavere, hvor gravsten og monumentet skal sikres. Gravstedsindehavere har det juridiske og økonomiske ansvar for at sikre, at gravsten og monumentet er funderet, opsat og sikret korrekt. Sker dette ikke, vil gravsten og monumentet blive lagt ned, så det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.
Kirkegårdskontoret anbefaler ikke specifikke metoder til sikring af gravsten og monumenter.

Spørgsmål kan rettes til kirkegårdskontoret på telefon 62 22 18 97 eller mail soerupkirkegaard@mail.dk

Vejledningen for monumentsikkerhed kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet kirkegård.

 

Sørup Kirkegård

1. juni 2015 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sørup, Ollerup, Egense og Kirkeby Sogne om fælles drift og administration af kirkegårdene, herunder også  kirketjenesten. 1. november 2018 blev Tved Sogn optaget i samarbejdet.

Formålet er at anvende personalemæssige og materielle ressourcer på den mest optimale måde, og at sikre gode, fleksible og entydige arbejdsforhold for personalet. Ligeledes at skabe en god service og kvalitet for brugere af kirkerne og kirkegårdene.

Samarbejdsaftalen kan læses ved at klikke her.

Er der spørgsmål til aftalen, kan de rettes til ledende graver Dennis Andersen på telefon +45 62 22 18 97 eller mail: soerupkirkegaard@mail.dk

Kontakt og find vej

  • Kirkekontoret er åbent
  • Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00
  • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22

Kontaktpersoner